Capaciteits- en roosterplanning

Roostering is een klassiek ‘Operations Research’ domein en behoort mede daardoor tot de belangrijkste expertises van Mateum.

In veel organisaties wordt voor het roosteren nog steeds gebruik gemaakt van Excel. Dit is laagdrempelig en flexibel maar heeft ook grote nadelen. Het kan lastig zijn om de juiste informatie zoals de actuele stand van de meer-/min uren in beeld te krijgen. Het verkrijgen van managementinformatie is omslachtig en er is geen mogelijkheid om te controleren op CAO en ATW regels of om automatisch roosters te genereren.

Optimale match tussen vraag en aanbod

Human resources spelen vaak een grote rol in de capaciteit van dienstverleners, oftewel in het kunnen leveren van de gevraagde diensten. Standaardisatie van diensten en processen maakt het bepalen en sturen van de capaciteit overzichtelijker. Efficiëntie ontstaat natuurlijk pas wanneer de capaciteit zo goed mogelijk past, matcht, met de vraag. Het matchen van capaciteit en vraag betekent dat de goede capaciteit, in het bijzonder de juiste human resources op het goede moment beschikbaar moeten zijn. Enerzijds kan dit mogelijk worden gemaakt door de vraag goed te voorspellen. Anderzijds door goed mensen in te plannen zodat de benodigde capaciteit aanwezig is.


Capaciteitsplanning

Roosterapplicatie

Een roosterapplicatie kan de benodigde ondersteuning leveren door de juiste informatie te tonen op de goede plek. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij van groot belang, naast natuurlijk het rekening houden met alle factoren die een rol spelen bij het roosteren van (human) resources. De applicatie dient niet alleen ondersteuning te bieden bij het invullen van de capaciteitsvraag, het leveren van sturingsinformatie is minstens zo belangrijk. Een (op maat aangepast) optimaliseringsalgoritme neemt veel werk van de roosteraar uit handen.

De Capaciteitsplanner heeft een unieke benadering van de roosterproblematiek, namelijk vanuit de capaciteitsvraag. Ons product heeft zich in de praktijk o.a. bewezen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.


Gerelateerde producten

Capaciteitsplanner

Door de objectieve inzichten die de Modules Roostering en Automatische Routeplanning ons geven, leveren wij vraaggestuurde zorg en is er een optimale match tussen cliënt en medewerker.

GroenekruisDomicura