Cliëntplanning

Het plannen van (cliënt)afspraken op basis van beschikbare capaciteit is een lastige en tijdrovende bezigheid.

Plannen van meerdere afspraken tegelijk en het totaaloverzicht van de planning behouden is zonder ondersteuning niet (goed) mogelijk. Daarom gebeurt het in de praktijk nog vaak dat afspraken 1 voor 1 gepland worden. Dit is lastig voor de cliënt maar levert ook wachtlijsten en inefficiency op voor de organisatie.

Bij het komen tot een betere en efficiëntere planning zijn verschillende zaken van belang. De inrichting van de organisatiestructuur en bijbehorende processen kan van grote invloed zijn op de beschikbare capaciteit. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verdeling van bedden over verpleegafdelingen. Mateum heeft de kennis en ervaring om deze processen te analyseren en verbeteren, al dan niet met behulp van (simulatie)software.

Efficiëncy door integrale planning

Naast het op orde hebben van de capaciteit is de planningsmethodiek een belangrijk aandachtspunt. Efficiënte planning wordt bereikt door gebruik te maken van integrale planning, het plannen van meerdere afspraken (trajecten) in 1 keer op basis van vastgelegde capaciteit en business rules.Clientplanning

Een planningsapplicatie zoals de MPX Clientplanner kan de benodigde ondersteuning leveren met de juiste informatie op de goede plek waardoor lagere kosten en hogere klanttevredenheid bereikt kan worden. Een goede inrichting van een dergelijke applicatie is daarbij essentieel.

Routeplanning

Er zijn planningsprocessen, zoals het maken van routes in de extramurale zorg, die qua planningsmethodiek en capaciteit op orde zijn maar veel sneller en efficiënter kunnen door de planning te automatiseren. Mateum heeft de kennis en tools in huis om deze processen te automatiseren. Een goed voorbeeld hiervan is de MPX Routeplanner, die automatisch routes genereert rekening houdend met realistische reistijden en voorkeuren van cliënten en medewerkers.


Gerelateerde producten

Cliëntplanner

Routeplanner

Gerelateerde sectoren

Gezondheidszorg

Meer sectoren...

Door de objectieve inzichten die de Modules Roostering en Automatische Cliëntenplanning ons geven, leveren wij vraaggestuurde zorg en is er een optimale match tussen cliënt en medewerker.

GroenekruisDomicura