Matching & Networking

Hoe vind ik snel en effectief de juiste mensen bij elkaar?

Dit is met name een belangrijke vraag bij ‘actief netwerken’, oftewel het actief uitbreiden van bestaande netwerken met als doel het opdoen van nieuwe contacten en ideeen. Met allerlei ouderwetse en moderne communicatiemiddelen kan men doorlopend contacten leggen en onderhouden.

Anno 2010 zijn we eraan gewend geraakt steeds meer informatie te verwerken en te verstrekken. Prive, googelend, maar ook zakelijk. Juist vanwege deze overvloed aan nieuwe contactmogelijkheden is netwerken op zich makkelijker geworden, maar effectief netwerken moeilijker. Er is steeds meer informatie en daardoor is het soms moeilijk de juiste informatie te vinden. Voor je het weet stop je er meer tijd in en krijg je er minder voor terug.

Speednetworking

Een manier om veel mensen te ontmoeten en veel informatie uit te wisselen is ‘speednetworking’. Een speednetworking event bestaat uit een aantal rondes van bijv. 10 minuten waarin ieder van de deelnemers steeds een van de andere deelnemers treft ter kennismaking. Hier geldt echter nog steeds het gevaar dat de uitgewisselde informatie compact is, maar niet waardevol voor de ontvangende partij. Er gaat nog steeds veel tijd verloren met het zoeken naar waardevolle contacten.


Matching

Optimaal matchen

Dit kan worden voorkomen wanneer deelnemers vooraf duidelijke informatie verstrekken met betrekking tot hetgeen ze zoeken en hetgeen ze aanbieden. Zo kunnen de ontmoetingen dusdanig gearrangeerd worden dat gesprekspartners elkaar iets te bieden hebben. Dan vervalt het zoeken en kan alle tijd worden besteed aan potentieel waardevolle contacten.

Dit matchingsvraagstuk zien we niet alleen bij speednetworking events terug, maar ook op andere vlakken. Denk aan werving & selectie op de arbeidsmarkt, netwerken binnen (online) communities of het matchen van beursbezoekers met standhouders.

Mateums’ Matchmaker biedt uitkomst bij dit soort matchingsvraagstukken.