Opleidingsplanning en -registratie

De opleidingsplanning en –registratie heeft betrekking op de arts-assistenten die in ziekenhuizen opgeleid worden tot specialist. Het aantal opleidingsplaatsen wordt door de overheid bepaald, zowel op regionaal (onderwijs en opleidingsregio) als lokaal (ziekenhuis) niveau.

Subsidies

De ziekenhuizen en regio’s dienen per jaar naar de overheid een planning met verwachte te realiseren aantal arts-assistenten af te geven. Daarnaast dienen achteraf de daadwerkelijk gerealiseerde aantallen doorgegeven te worden. De subsidies die overheid ziekenhuizen voor opleidingsplaatsen geeft zijn aanzienlijk, waardoor de opleidingsplanning- en registratie belangrijke processen binnen ziekenhuizen vormen.

Verantwoording

De overheid bepaalt hoeveel opleidingsplaatsen een ziekenhuis voor een bepaald specialisme krijgt. Het ziekenhuis dient middels een planning aan te tonen welke AIOS deze plekken innemen. Deze planning laat voor elke AIOS zien welke periode hij/zij in het betreffende ziekenhuis bij het betreffende specialisme zit. Als gevolg van onderbrekingen (zwangerschap, onderzoek, ziekte) geldt dat de planning en als gevolg daarvan de realisatie regelmatig veranderen


Opleidingsplanning

Een integraal systeem dat door alle ziekenhuizen in een onderwijs- en opleidingsregio gebruikt wordt, biedt veel voordelen doordat gegevens slechts 1 keer ingevoerd hoeven te worden en er bij uitloop als gevolg van onderbrekingen meteen een signalering is voor de betrokken ziekenhuizen.

Kwaliteit van opleiding

Een ander doel van de opleidingsplanning- en registratie is zorgen voor de kwaliteit van de opleiding. Meer en meer wordt in de opleidingseisen specifiek de uitvoering van inhoudelijke stages vastgelegd. Vanwege het beperkte aantal specifieke stageplaatsen op een afdeling kan dit in veel gevallen een lastig probleem zijn om op te lossen.

De wMPX Opleidingsplanner is een product dat als aios volgsysteem voor de opleidingsplanning- en registratie ingezet kan worden.