Procesoptimalisatie

Als gevolg van de globalisering van de wereldeconomie dienen veel bedrijven hun processen te innoveren om concurrerend te blijven.

Herinrichting van bedrijfsprocessen

Bedrijven kiezen bijvoorbeeld voor een ander (fysiek) bedrijfsproces, of voor het leveren van toegevoegde waarde door extra dienstverlening. Bedrijfsprocessen dienen steeds klantgerichter ingericht te worden; klanten eisen ‘customization’ en snelle levertijden. Mede hierdoor worden bedrijfsprocessen vaak ook complexer. De nog altijd groeiende kracht van ICT draagt echter bij aan een klimaat waarin deze innovaties succesvol doorgevoerd kunnen worden.

Efficiëntie én effectiviteit

In algemene zin willen bedrijven hun bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever maken. Dit met als doel de klanttevredenheid te vergroten, de productiecapaciteit te verhogen of een kostenverlaging te bereiken. In veel gevallen kunnen deze doelstellingen bereikt worden door:

 • De planning binnen een proces te verbeteren zodoende een betere bezetting te krijgen. De planning kan verbeterd worden door:
  • Een andere planningsmethodiek te kiezen.
  • Een model met planningsregels (businessrules) te kiezen.
  • Het visualiseren van knelpunten.

Procesoptimalisatie 
 • Het standaardiseren van een complex bedrijfsproces zodoende een snellere verwerking en/of hogere kwaliteit te behalen. Dit kan worden ondersteund door:
  • Een goede modellering van het proces.
  • Gebruik van beslissingsondersteunende tools.
  • Gebruik van optimalisatietechnieken voor verbetering van de output.
 • Een gehele of gedeeltelijke herinrichting van het bedrijfsproces.
  • Met behulp van een flexibel model waarin de werkelijkheid nagebootst kan worden, kunnen kwantitatief en kwalitatief de gevolgen van keuzes / scenario’s inzichtelijk gemaakt worden.

Inzet van Operations Research en ICT

Mateum heeft ervaring met zeer uiteenlopende bedrijfsprocessen in diverse sectoren. Met onze kennis en tools op het gebied van Operations Research en ICT helpen wij u uw bedrijfsproces te doorgronden en uw innovatie tot een succes te maken.