Routeplanning & Dispatching

Routeringsvraagstukken komen we overal tegen. Bij de routeberekeningen van uw navigatiesysteem, maar ook bij routeplanning waarbij met meerdere factoren en resources rekening moet worden gehouden.

Dit zien we bijvoorbeeld terug in de thuiszorg, bij prikdiensten of bij serviceengineers. Door de mogelijkheden van GPS en mobiele technologie is realtime planning & dispatching binnen handbereik.

Complexe, dynamische planning

Het planningsvraagstuk dat hierbij komt kijken is echter vaak complex. Er moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid en wensen van klanten, medewerkers en materialen. Minimalisatie van reistijden is hierbij zeker niet de enige doelstelling. Andere belangrijke performance indicatoren zijn bijvoorbeeld wachttijd, service level agreements of continuititeit (in de vorm van voorkeursmedewerkers). Hetgeen de planning extra bemoeilijkt is dat de vraag op het moment van plannen zelden geheel bekend is. We weten nog niet waar storingen zullen optreden, waar nieuwe klanten erbij komen. Een robuuste planning, mogelijk met behulp van accurate forecasting, is daarom van belang.


Routeplanning

Verschillende planningsniveaus

Op verschillende planningsniveaus is vaak winst te behalen. Hetzij door kostenverlaging, hetzij door verhoging van de klanttevredenheid. Zo dient er op tactisch niveau bepaald te worden hoeveel capaciteit er wanneer benodigd is. Ook de geografische positionering van human- of andere resources is hierbij belangrijk. Op een operationeel niveau wordt bepaald welke medewerkers in welke volgorde naar welke klanten gestuurd worden waarbij reistijden, tijdsvensters en andere regels gerespecteerd moeten worden.

Er dient een optimale balans tussen cliënt, medewerker en organisatie gevonden te worden. Visualisatie- en planningsondersteunde tools zijn vaak onontbeerlijk bij dit soort planningsvraagstukken. Mateum biedt verschillende tools voor tactische en operationele routeplanning en dispatching, zoals de MPX Routeplanner.


Gerelateerde producten

Routeplanner

Door de objectieve inzichten die de Modules Roostering en Automatische Cliëntenplanning ons geven, leveren wij vraaggestuurde zorg en is er een optimale match tussen cliënt en medewerker.

GroenekruisDomicura