Missie

Mateum levert expertise en technologie voor planning en optimalisatie voor innovatieve bedrijfsprocessen, die leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie.

In het bijzonder richt Mateum zich op:

  1. Bedrijven die als marketing- en concurrentiestrategie bewust hebben gekozen voor innovatie, en daarmee standaardoplossingen van binnen of buiten hun branche als niet geschikt beoordelen,

  2. Bedrijven die unieke bedrijfsprocessen hebben en waarvoor zelfstandig innoveren dus de enige manier is om hun klanten beter te bedienen.

  3. Bedrijven in de zorgsector, waarvoor het belangrijk is de komende jaren tal van innovaties succesvol door te voeren, ook en vooral waar het gaat om de aansturing van hun primaire proces, de patiƫntenzorg.

Ondersteuning bij besluitvorming

Vanwege de per definitie uiteenlopende processen en behoeften van haar klanten, levert Mateum al naar gelang de vraag een geschikt product of dienst. Doorgaans zal dit gebaseerd zijn op het modelleren van bestaande of toekomstige bedrijfsprocessen, waarmee besluitvorming kan worden ondersteund.


Missie

Dit kan zijn door gevolgen van besluitvorming na te bootsen, simulatie, of door optimaliseringfunctionaliteit toe te voegen aan het model, zodat Mateum een optimale oplossing levert. De kracht van dit soort modelmatige technieken komt vaak goed tot zijn recht bij het oplossen van strategische, tactische, en operationele planningsvraagstukken.

Innovatieve klanten

Mateum zoekt klanten die graag vooruit willen, en erop vertrouwen dat hun innovaties tot verbetering zullen leiden. Dat gaat echter niet vanzelf. Succes is het gevolg van goed doordacht te werken, van scenario analyses, en van het volledig benutten van de mogelijkheden van de nieuwe processen. Mateum levert de tools waarmee dat mogelijk wordt. Mateum helpt haar klanten toekomstige mogelijkheden ten volle te benutten.