Partners

Mateum wil haar kennis en expertise zo veel mogelijk uitdragen. We staan dan ook open voor partnerships met andere bedrijven of instellingen. Commitment, vertrouwen en openheid zijn belangrijke pijlers om een partnership tot een succes te maken. Momenteel kent Mateum een samenwerking met onderstaande partners.

Cormel IT Services

De samenwerking tussen Mateum en Cormel IT Services is in 2007 tot stand gekomen.

Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde toepassing Quality In Care "QIC" aan zorginstellingen in zowel de extramurale zorg als de intramurale zorg. Mateum levert op basis van haar product MPX de modules 'Capaciteitsplanner', en 'Routeplanner', aan Cormel IT Services. De implementatiewerkzaamheden op deze gebieden worden tevens door Mateum uitgevoerd.

 


Partners

Maastricht University: Vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijs Research (O&O)

Mateum heeft sinds begin 2010 een partnership met de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) dat onderdeel is van Maastricht University. De samenwerking spitst zich toe op het gebied van het vermarkten en verder ontwikkelen van ePASS ("electronic Portfolio and Assessment Support System").

Het initiatief van het onderwijskundige aspect van ePASS ligt bij de vakgroep O&O, het commerciële initiatief gaat uit van Mateum. Gezamenlijk werken beide partijen aan de verdere technische ontwikkeling.