ePASS

ePASS staat voor "electronic Portfolio and Assessment Support System" en biedt A(N)IOS een online portfolio waarin een systeem voor werkplek-beoordelingen (web-gebaseerd) is geïntegreerd.

ePASS is ontwikkeld om AIOS en opleider(s) te ondersteunen bij de praktische uitvoering van kernelementen van de herziene vervolg-opleidingen: werkplekbeoordelingen, voort-gangsgesprekken en gebruik van portfolio in een competentiegericht opleidingsprogramma. ePASS biedt AIOS een online portfolio waarin een systeem voor werkplek-beoordelingen (web-gebaseerd) is geïntegreerd.

Breed inzetbaar

Hoewel in eerste instantie ontwikkeld voor de medisch-specialistische vervolgopleiding, kan het programma ook gebruikt worden voor de procedure Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en inrichting van (loopbaan)portfolio's voor medisch specialisten. Data zijn (geanonimiseerd) desgewenst ook beschikbaar ten behoeve van kwaliteitszorg-rapportages. De technische omgeving van ePASS bestaat uit een php-webapplicatie en een mysql database.


ePASS

Samenwerking

Het initiatief van het onderwijskundige aspect van ePASS ligt bij de vakgroep O&O. Het commerciële initiatief gaat uit van Mateum. Gezamenlijk werken we aan de technische ontwikkeling.

Meer informatie vindt u op www.epass.eu.


Gerelateerde expertises

Gerelateerde sectoren

Gezondheidszorg

Dienstverlening