Opleidingsplanner (wMPX)

De Opleidingsplanner wMPX wordt ingezet als aios volgsysteem voor de planning en registratie van arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS).

Opleiders en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen krijgen hierdoor inzicht in de planning (wanneer zit welke AIOS bij een bepaald specialisme in een specifiek ziekenhuis), de registratie (zijn opleidingstrajecten vertraagd door bijvoorbeeld zwangerschap) en hoe de aantallen die in opleiding zijn zich verhouden tot de door het ministerie van VWS toegekende aantallen.

Planningsniveau's

De AIOS staat centraal in de Opleidingsplanner en kent twee niveau’s waarop de planning en registratie wordt vastgelegd: in een opleidingsperiode wordt vastgelegd waar een AIOS zit (ziekenhuis/specialisme), met een programma wordt aangegeven wat een AIOS doet middels opleidingsonderdelen.

Planningsoogpunten

De Opleidingsplanner beschikt over verschillende planborden waarin met behulp van een filtering van opleidingen/ziekenhuizen/specialismen de opleidingsperiodes/programma’s/stageplaatsplanning van de arts-assistenten getoond wordt. Herplannen, als gevolg van onderbrekingen (zwangerschap, onderzoek) kan gebruikersvriendelijk vanuit het planbord of vanuit een AIOS-specifieke lijst met opleidingsperiodes of programma’s.

De Opleidingsplanner bewaakt de toegekende formaties en bezetting van stageplaatsen. Middels business rules kunnen per opleiding basiscurricula ingesteld worden.


Opleidingsplanner (wMPX)

Rapportages

Een belangrijk onderdeel van de Opleidingsplanner vormen de rapportages. Opleiders, beleidsmedewerkers en regioplan-samenstellers kunnen eenvoudig de gewenste managementinformatie uit het systeem halen. Bij afwijkingen kan vanuit een rapportage gemakkelijk doorgeklikt worden naar het niveau van een AIOS.

Webapplicatie

De Opleidingsplanner is een webapplicatie die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier met opleiders en beleidsmedewerkers van verschillende ziekenhuizen in één systeem te werken. De uitgebreide autorisatie-structuur zorgt ervoor dat voor elke opleiding afzonderlijk ingsteld kan worden welke opleider bevoegd is tot het inzien of muteren van de AIOS-gegevens van opleidingsclusters.

De Opleidingsplanner wordt gebruikt door alle zeven opleidingsziekenhuizen in de regio OOR ZON. Op korte termijn wordt de Opleidingsplanner gekoppeld aan het electronisch portfolio voor arts-assistenten ePASS.