Capaciteitsplanner

De Capaciteit- en roosterplanner heeft als doel gebruikers te ondersteunen bij het koppelen van benodigde capaciteiten aan beschikbare resources.

Deze ondersteuning varieert van signaleringen bij handmatig plannen tot het volledig automatisch genereren van een rooster. Door het gebruik van de Capaciteit- en roosterplanner worden roosteraars in staat gesteld om in minder tijd een kwalitatief beter rooster te maken dat voor iedereen tegelijkertijd inzichtelijk is en waar gemakkelijk managementinformatie uitgehaald kan worden.

Roosteren op basis van business rules

De Capaciteit- en roosterplanner is primair ontwikkeld voor het toekennen van medewerkers aan diensten en werkzaamheden. Middels competenties kan aangegeven worden of medewerkers gekwalificeerd zijn om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Bij het roosteren van medewerkers dient rekening gehouden te worden met allerlei business rules (CAO- en arbeidstijdenwet-regels) en wensen van medewerkers.

Werken met basisroosters

Het uitgangspunt bij een capaciteitsplanning is een basisrooster waarin de benodigde capaciteiten (werkzaamheden die verricht dienen te worden) vastgelegd zijn. Op basis van het basisrooster kan een roosteraar medewerkers aan werkzaamheden op werkplekken gaan koppelen.

De Capaciteit- en roosterplanner bevat naast het traditionele medewerkersoverzicht ook een werkplekkenoverzicht waarin in één oogopslag te zien is welke werkzaamheden nog niet door een medewerker vervuld worden.


Capaciteitsplanner

Om een kwalitatief goed rooster te kunnen maken of automatisch te laten genereren is het van belang dat ook de afwezigheden van de medewerkers vastgelegd worden. Ziekte, verlof, cursussen, etc. kunnen per medewerker ingesteld worden.

Automatisch roosteren

Het automatisch genereren van een rooster kan door de gebruiker gestuurd worden door het toekennen van prioriteiten aan business rules en roostereisen. De Capaciteit- en roosterplanner gebruikt deze prioriteiten om een optimaal rooster te bepalen.

Managementinformatie

Managementinformatie wordt in de vorm van rapportages gegenereerd. Informatie als het aantal avonddiensten per medewerker of het resterende aantal verlofuren kunnen met een druk op de knop uit het systeem gehaald worden.

De Capaciteit- en roosterplanner kan gekoppeld worden aan HRM-systemen en Outlook (Exchange). Daarnaast bestaat er ook een koppeling met de Opleidingsplanner wanneer de Capaciteit- en roosterplanner ingezet wordt voor de verroostering van arts-assistenten.