Routeplanner

De Routeplanner kan ingezet worden voor tactische en operationele routeplanning.

De klantvraag (zowel structureel als incidenteel) en de capaciteit worden met elkaar gematched in efficiënte routes. Routeplanning is in de praktijk vaak een complex vraagstuk, waarbij de eisen en wensen van cliënten, medewerkers én organisatie in acht genomen moeten worden. Daarnaast zijn de klantvraag en capaciteit zelden constant en ontstaat er een dynamisch planningsprobleem.

Juiste balans tussen client, medewerker en organisatie

De Routeplanner houdt rekening met deze gevarieerde doelstellingen en bedrijfsregels, zoals reistijden, beschikbaarheid van resources, service level agreements, competenties en continuïteit. De software helpt u bij het vinden van de juiste balans tussen cliënt, medewerker en uw organisatie.

De Routeplanner biedt ondersteuning bij zowel handmatige als (semi)automatische planning en bevat onder meer de volgende functionaliteit:

  • Gebruiksvriendelijke en flexibele planborden.
  • Interactieve managementinformatie.
  • Geavanceerde wiskundige algoritmes voor een (semi)automatische planning.

Routeplanner

 

  • Tools voor scenarioanalyse.
  • Koppeling met geografische componenten voor routecalculaties en kaartinfo.

Altijd in control

Planners en managers krijgen zo inzicht in de verschillende performance indicatoren. U kunt eenvoudig scenario’s met elkaar vergelijken en analyseren. Zo creëert u een effectieve en efficiënte planning. U bent minder tijd kwijt met plannen en krijgt een robuuster en gestructureerder proces. U blijft altijd zelf in control; u bepaalt de prioriteiten van uw organisatie.

De Routeplanner is onder meer zeer geschikt voor inzet binnen de (thuis)zorg, bij prikdiensten en bij de planning van buitendienst organisaties.

GroeneKruisDomicura heeft dankzij de Routeplanner meer grip op een kwalitatief betere planning.


Gerelateerde expertises

Routeplanning

Gerelateerde sectoren

Gezondheidszorg

Dienstverlening

Door de objectieve inzichten die de Modules Roostering en Automatische Routeplanning ons geven, leveren wij vraaggestuurde zorg en is er een optimale match tussen cliënt en medewerker.

GroenekruisDomicura