Tactische planner

Met behulp van de Tactische planner worden ziekenhuizen en andere zorginstellingen in staat gesteld om vooraf goed doordachte en onderbouwde beslissingen te nemen zonder deze in de praktijk te hoeven uitproberen.

De Tactische planner wordt hoofdzakelijk ingezet voor scenario-analyses op strategisch en tactisch niveau. Een zorginstelling kan plannings- of capaciteitsgerelateerde vraagstukken door het gebruik van de Tactische planner laten doorrekenen om zo tot een weloverwogen beslissing te komen.

Met als doel verbetering van de kwaliteit van zorg naar de cliënt of verminderen van kosten besluiten directies binnen zorginstellingen vaak om op tactisch of strategisch niveau beleidswijzigingen door te voeren.

Bepalen basisscenario

De Tactische planner stelt een gebruiker in staat om verschillende key performance indicatoren (KPI’s) vast te leggen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan doorlooptijden of bezettingsgraden. De eerste stap in het proces is het in kaart brengen van het probleem en het in de Tactische planner te modelleren. Hiervoor zijn statistische gegevens uit de zorginstelling nodig. Vervolgens kan met behulp van de Tactische planner de huidige situatie geanalyseerd en doorgerekend worden en kunnen de KPI’s voor de huidige situatie (basisscenario) bepaald worden.


Tactische planner

Scenario's vergelijken

De volgende stap is het definiëren van nieuwe scenario’s waarvan verwacht wordt dat ze tot verbetering van de gedefinieerde KPI’s leiden. Deze nieuwe scenario’s kunnen door de Tactische planner doorgerekend worden en de uitkomsten van deze berekeningen in de vorm van KPI’s kunnen vergeleken worden met het basis-scenario.

Toepassingsgebieden

Concreet wordt de Tactische planner voornamelijk ingezet voor het in de praktijk vergelijken van verschillende planningsmethodieken (tactisch niveau), het herinrichten van zorgprocessen en stromingen (tactisch niveau), het bepalen van bed- en human resource capaciteit (strategisch niveau) of het matchen van dbc-volumes met beschikbare capaciteiten bij afdelingen (strategisch niveau).

De Tactische planner is onder andere succesvol ingezet in 't Lange Land Ziekenhuis (Zoetermeer) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.