Events en communities

Voor welvaart, groei en een gezonde economie is het belangrijk dat spelers een open netwerk vormen. Dat bedrijven ondernemen en innoveren op basis van nieuw gelegde contacten en nieuw gevormde ideeën.

Steeds meer mensen begrijpen dat netwerken belangrijk is en maken graag tijd voor vrij om er actief mee bezig te zijn. Tegenwoordig is dat niet moeilijk met allerlei ouderwetse en nieuwerwetse communicatiemiddelen. Variërend van het vroeg ochtend gesprek bij de kinderopvang, de video conference call in de middag tot de online communities a la linkedin en facebook in de avond.

Efficiënter netwerken

Vanwege deze overvloed aan nieuwe contactmogelijkheden is netwerken op zich makkelijker geworden, maar daarmee is het zeker nog niet effectief. Voor je het weet stop je er meer tijd in en krijg je er minder uit. Zeker in deze kenniseconomie is het belangrijk om efficiënt met de juiste mensen in contact te komen.

Hoewel netwerken steeds meer online plaats vindt, blijven 'offline' fysieke bijeenkomsten erg belangrijk voor daadwerkelijk zakelijk contact. Juist hier is het vanwege tijd en afstand belangrijk dat het netwerken efficiënt en effectief kan.


Events en communities

Speednetworking

Een initiatief dat hierin goed kan ondersteunen is 'speednetworking'. Tijdens speednetworking events krijgen deelnemers de mogelijk om snel en intensief kennis te maken. Door een persoonlijk profiel in te vullen, kunnen vooraf de potentieel meest belovende gesprekspartners gematched en ingepland worden.

Speednetworking leent zich uitstekend voor events, beurzen, workshops en andere netwerkevenementen, waarbij samenwerkingsverbanden tussen MKB, corporates of overheden geïnitieerd kunnen worden.