Gezondheidszorg

De zorg kent vele complexe processen. Het primaire proces verandert op dit moment van een aanbod-gestuurd proces naar een vraag-gestuurd proces.

Naast deze verschuiving probeert de overheid door de invoering van marktwerking (inkopen van zorg door verzekeraars) de concurrentie te vergroten. Het doel is om te bewerkstelligen dat kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd wordt tegen de laagste prijs. Deze ontwikkelingen vormen grote uitdagingen voor zorginstellingen.

Vraaggestuurde processen

Tegenover deze uitdagingen, staan ook nieuwe mogelijkheden. Met name de steeds toenemende kracht van informatie- en communicatietechnologie speelt daarin een belangrijke rol. Zij maakt innovatie mogelijk, maar zorgt er ook voor dat de informatie, die nodig is om bedrijfsprocessen op een klantgerichte manier aan te sturen, voorhanden is. En zij maakt het mogelijk om op basis daarvan goede, optimale beslissingen te nemen.

Mateum heeft in deze sector een onderverdeling naar verschillende subsectoren gemaakt.


Gezondheidszorg

Onderverdeling subsectoren

Elke subsector heeft een ander karakter in het zorgproces. Mateum streeft ernaar om met behulp van haar producten en expertises voor de instellingen in de verschillende subsectoren toegevoegde waarde te leveren in de vorm van (verdere) optimalisatie van de zorgprocessen.

De onderverdeling ziet er als volgt uit:

  • Thuiszorg
  • Academische ziekenhuizen
  • Algemene ziekenhuizen
  • Zelfstandige behandelcentra