Industrie en productie

Bedrijven binnen de sector industrie & productie ondervinden de toegenomen concurrentie van de globalisering en strijden met grote, sterke internationale spelers.

Daarnaast dienen deze bedrijven meer en meer rekening te houden met regels en wetgeving op het gebied van duurzaamheid, recycling en veiligheid van producten voor klanten en medewerkers.

Nieuwe technologie en managementinzichten bieden echter mogelijkheden tot differentiatie door innovatie of customization. De volgende stap op het gebied van automatisering kan en dient gemaakt te worden om de slag met de concurrentie aan te kunnen.

Optimale innovatie door maatwerk

Bij product en/of procesinnovatie is echter vaak behoefte aan specifieke oplossingen; Standaardoplossingen zijn vaak onvoldoende om een optimale ondersteuning van het bedrijfsproces te verzorgen.

Mateum heeft in zeer diverse industrieën toegevoegde waarde geleverd bij procesinnovaties.


Industrie en productie

Dit hebben we onder andere bereikt door:

  • Verbetering van de planning binnen een bedrijfsproces, waardoor er een betere bezetting is en/of minder capaciteit benodigd is.
  • Het standaardiseren en automatiseren van complexe bedrijfsprocessen, waardoor er een sneller verwerking en betere kwaliteit bereikt wordt.
  • Een gehele of gedeeltelijke herinrichting van een bedrijfsproces.

Lees hier meer informatie over procesinnovatie en –optimalisatie.